Select your language:

Ekologická politika

E K O L O G I C K Á   P O L I T I K A


MetalPlast Lipník n.B. a.s. považuje dodržování platné legislativy a jiných požadavků k ochraně životního prostředí za nedílnou součást své činnosti a strategie rozvoje. Za cíl si klademe nepřetržité snižování negativních vlivů na životní prostředí, prevenci jeho znečišťování, neustálé zlepšování jeho stavu za účelem zachování čistého a zdravého životního prostředí.

Jsme si vědomi odpovědnosti vůči budoucím generacím za zachování a předání základních životních hodnot.

K dosažení a udržování tohoto dlouhodobého cíle se společnost rozhodla zavést systém environmentálnho managementu podle normy ČSN EN ISO 14 001 jako integrovanou součást systému řízení společnosti a dobrovolně přijmout přísnější environmentální závazky, než pro ni vyplývá z platné legislativy ČR a EU. Společnost potvrdila plnění požadavků všech prvků normy ČSN EN ISO 14 001 : 2005. Systém je nadále rozvíjen, v souladu se závazkem neustálého zlepšování.

Ekologická politika společnosti je koncipována na těchto realizačních zásadách, k jejichž plnění se vedení společnosti zavazuje:

1. Uplatňovat systém EMS pro ochranu životního prostředí.

Trvale a ve všech oblastech své činnosti uplatňujeme environmentální přístup a ten považujeme za klíčovou otázku dalšího rozvoje společnosti.

2. Respektovat platnou legislativu a požadavky zákazníků přispívající k ochraně životního prostředí a tyto uplatňovat i vůči svým dodavatelům.

Při dodávkách surovin a služeb bereme v úvahu i přístup dodavatelů k ochraně životního prostředí, např. doložený certifikací dle ČSN EN ISO 14 001 : 2005 a směrnic EU.

3. Trvale snižovat negativní vlivy činnosti a.s. na životní prostředí a předcházet jim.

Naší snahou je snižovat energetickou, materiálovou a surovinovou náročnost výroby, chránit tak zdroje, omezovat vznik odpadů a znečištění.

4. Trvale a cíleně vzdělávat zaměstnance v ochraně životního prostředí.

Ekologicky uvědomělé jednání patří k úkolům každého zaměstnance. Naším stálým hlavním úkolem je budování a podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí na všech úrovních.

5. Praktikovat otevřenou a vstřícnou politiku vůči svému okolí a zájmovým skupinám.

Spolupracujeme s úřady, zajišťujeme informovanost zaměstnanců i veřejnosti.

6. Zdokonalovat havarijní připravenost.

Máme zaveden systém preventivních a organizačních opatření, kterými předcházíme vzniku možných havarijních stavů nebo jejich pravděpodobnost minimalizujeme opatření k zabránění škodám na životní prostředí.

Tisknout


Rychlý kontakt

Seminárka 109
Lipník nad Bečvou
Tel.: +420 581 726 111
Fax: +420 581 726 255

Napište nám

Pokud máte jakékoliv dotazy napište nám prosím na náš e-mail:

Rádi Vám odpovíme.


Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS